Bedriver er förening LOK-stödsverksamhet?

Ansökan för hösten 2014 ska vara inskickad allra senast den 25 februari klockan 23:59!
Ni ansöker om LOK-stöd via er förenings webbsida i IdrottOnline. Har er förening ingen IdrottOnline-sida? Då kan du registrera och skapa en webbsida via IdrottOnline.
HÄR

Om LOK-stödet
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Här hittar du LOK-stödsreglerna.

Kommunalt bidrag
Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Kontakta din kommun om du vill veta mer om deras bidragsregler.

Närvaroregistrering
Du kan nu lätt närvaroregistrera med digitala närvarokort samt närvaroregistrera i IdrottOnline och via mobiltelefon.

Har ni funderingar kring detta, tveka inte att höra av er till vår förbundssekreterare Katta Sterner: katta.sterner@sverigesskateboardforbund.se eller tel: 0721599666