Sista ansökningsdag att redovisa vårens LOK-stöds timmar är på tisdagen den 25 augusti. Detta gäller alla våra medlemsföreningar som bedriver denna verksamhet.

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Mer information hittar du här:
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/